+359 379 719 46 elenageneva@abv.bg

За нас

Медико-диагностична лаборатория Елена Генева ЕООД е регистрирана на 10.02.2000 година с предмет на дейност клинико-лабораторни изследвания. Разположена е в сградата на Медицински център 1 – гр.Свиленград. От началото на 2009 год., има договор с МДЛ Цибалаб ЕООД за съвместна дейност,където се изработват всички високо специализирани изследвания.

 С какво сме по-добри

Лаборатория Елена Генева разполага с необходимите апаратура и оборудване за извършване на лабораторни изследвания на високо съвременно технологично ниво от водещи световни производители и поддържани от оторизирани и сертифицирани сервизи.

Качеството и точността на изследванията се гарантират от изградената система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура. 

Посредством внедрената лабораторна информационна система се постига висока степен на автоматизация на целия вътрелабораторен процес и пълен контрол на постъпилите проби – от регистрацията, през обработката и съхранението, до даването на готовия резултат. Всеки биологичен материал получава уникална баркод идентификация, гарантираща съответствието между пациент, желани изследвания и получени резултати. Пациентът получава идентификационен номер за всяка негова отделна визита и парола за автентификация на уеб портала на лабораторията, откъдето има достъп до своите резултати.

Лаборатория Елена Генева има договор за обслужване на пациенти с Национална здравноосигурителна  каса (НЗОК).

 

Услуги

  • Достъпни цени
  • Квалифициран персонал
  • Удължено работно време
  • Осъществява посещения по домовете за трудно достъпни пациенти след предварително записване.

 

Техническо оборудване

  • Модерна апаратура
  • Удобни локации
  • Затворена система за взимане на кръв

 

КОНТАКТИ

+35937971946

гр.Свиленград, бул."България" 171

elenageneva@abv.bg