Изследвания и цени

ИзследванеЦена
ИзследванеЦена
Хематология
СУЕ ( ESR )2.00 лв.
Пълна кръвна картина5.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити /ДКК/5.00 лв.
Ретикулоцити (Reticulocytes)#5.00 лв.
ПКК + СУЕ6.00 лв.
ПКК + СУЕ + ДКК10.00 лв.
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване5.00 лв.
Кръвосъсирване
Време на кървене (Bleeding time)0.00 лв.
Протромбиново време4.00 лв.
aРТТ (ККВ)4.00 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )4.00 лв.
Д димер ( D-dimer )10.00 лв.
Биохимия
Глюкоза ( Glucose )2.00 лв.
Креатинин (Creatinine)3.00 лв.
Урея ( Urea )3.00 лв.
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )3.00 лв.
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )3.00 лв.
Общ белтък (Total protein)3.00 лв.
Албумин (Albumin)3.00 лв.
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )10.00 лв.
Пикочна киселина (Uric acid)3.00 лв.
Кръвно-захарен профил /КЗП/6.00 лв.
ОГГТ /обременяване с глюкоза/6.00 лв.
Липиден статус
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )3.00 лв.
Холестерол - HDL-Cholesterol3.00 лв.
Триглицериди (Triglyceride )3.00 лв.
Холест. - LDL-Cholesterol direct3.00 лв.
Липиден профил10.00 лв.
Ензими
АсАТ (GOT; AST)3.00 лв.
АлАТ (GPT; ALT)3.00 лв.
Гама ГТ ( GGT )3.00 лв.
Креатин фос. киназа ( CPK )3.00 лв.
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )3.00 лв.
Алфа - амилаза ( Amylase )3.00 лв.
Липаза ( Lipase )5.00 лв.
СРК - МВ фракция ( mass )5.00 лв.
ЛДХ ( LDH )3.00 лв.
Електролити
Калций общ ( Ca ; Calcium )3.00 лв.
Фосфор ( P ; Phosphate )3.00 лв.
Желязо (Fe)6.00 лв.
Тотален ЖСК ( TIBC )5.00 лв.
Хлор ( Cl ; Chloride )3.00 лв.
Натрий и Калий5.00 лв.
Диагностика на урина
Комплексно изсл.3.00 лв.
Диагностика на урина - 10 показателя2.00 лв.
Седимент – ориентировъчно изследване2.00 лв.
Микроалбумин в урина ( Microalbumin in urine )10.00 лв.
Урина Седимент2.00 лв.
Имунологична диагностика
Криоглобулини ( Cryoglobulins )11.70 лв.
C-реактивен Протеин ( CRP )6.00 лв.
Имуноглобулин M ( IgM )5.70 лв.
Имуноглобулин G ( IgG )5.70 лв.
Имуноглобулин A ( IgA )5.70 лв.
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )4.90 лв.
Ревма Фактор скрининг ( RF )4.90 лв.
IgE total21.30 лв.
Feritin16.70 лв.
Хормонална диагностика
FT 4 ( свободен Т4 )13.90 лв.
TSH ( Тиреотропен Хормон )13.90 лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )15.30 лв.
FSH ( Фоликул Стим. Хормон )15.30 лв.
Prolactin ( Пролактин )15.30 лв.
Estradiol (Естрадиол)15.30 лв.
Testosterone ( Тестостерон )15.30 лв.
Progesterone ( Прогестерон )15.30 лв.
FT 3 ( свободен Т3 )13.90 лв.
DHEA-S ( ДХЕА-С )18.90 лв.
Cortisol (Кортизол )15.30 лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )18.90 лв.
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )21.30 лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)21.30 лв.
hGH ( Соматотропен хормон )18.30 лв.
C-peptide ( C-пептид )15.70 лв.
Паратхормон ( 1-84 PTH)27.30 лв.
Серумен инсулин15.70 лв.
маркер TG ( Тиреоглобулин )32.70 лв.
TSH рецепторни антитела ( TRAC )37.90 лв.
anti TPO ( MAT )17.30 лв.
anti Tg ( TAT )17.30 лв.
Туморни маркери
маркер tPSA12.00 лв.
маркер CA 15-316.90 лв.
маркер CA-19-916.90 лв.
маркер CA-12516.90 лв.
маркер CEA16.90 лв.
маркер AFP16.90 лв.
total hCG ( общ бета ЧХГ )15.30 лв.
маркер fPSA14.30 лв.
маркер CA 72-421.30 лв.
маркер Cyfra 21-117.90 лв.
Невронспецифична енолаза ( NSE )24.90 лв.
маркер SCC19.70 лв.
Други специализирани изследвания
Тропонин10.00 лв.